หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระทองคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพระทองคำ
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีให้บริการ เทศบาลตำบลพระทองคำ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
สภาพทั่วไป
 
 
อาชีพประชากร
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 มีอาชีพทำการเกษตร คือ ทำนา ทำไร่ ทำนาปีละ 1 ครั้ง ตามฤดูกาล คือ เริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ส่วนการทำไร่ ได้แก่ มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอแก้ว ละหุ่งและพริก
 
ภูมิประเทศ
 
 
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง ไม่มีป่าทึบ สภาพดินเป็น
ดินปนทราย มีความเค็มของเกลือสินเธาว์กระจายอยู่ทั่วไป
ซึ่งไม่เหมาะกับการทำการเกษตรเท่าที่ควร
 
ภูมิอากาศ
 
   
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแถบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
   
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบล
พระทองคำ นับถือศาสนาพุทธ 99%
  มีพุทธสถาน จำนวน 1 แห่ง คือ วัดปะคำ
  มีวัด จำนวน 2 แห่ง
 
  วัดบ้านไร่
  วัดป่าหลักร้อย
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีฯ
 
   
ประเพณี
  งานประเพณีประจำปีของชาวบ้านปะคำ เช่น งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
เข้าพรรษา ออกพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ฯลฯ
ภาษาถิ่น
  ชาวบ้านปะคำ ใช้ภาษาพูดหรือใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาโคราช
 
การศึกษาในชุมชน
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลพระทองคำ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
   
  โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในชุมชน
 
   
  สถานีตำรวจภูธรพระทองคำ
 
การคมนาคม
 
 
ปัจจุบัน เทศบาลตำบลพระทองคำ ยังไม่มีสถานี
ขนส่ง หรือสถานีจอดรถโดยสารประจำทางที่วิ่งรับ – ส่ง
ระหว่างจัดหวัด อำเภอ และหมู่บ้านเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
มีเพียงรถโดยสารของบริษัทขนส่งเอกชนที่ใช้ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 205 ให้บริการจอดรับผู้โดยสาร ณ
บริเวณริมทางหลวงสายดังกล่าว
  ประชาชนรวมกลุ่มกันอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณที่มีถนนตัดผ่าน คือ ทางหลวงสายหลักหมายเลข 205 เส้นทาง
สายหนองบัวโคก – นครราชสีมา ตัดกับถนน รพช.นม. 11007 สายปะคำ – บ้านเหลื่อม และถนน รพช.นม.11038
สายปะคำ – ถนนหักน้อย อำเภอด่านขุนทด ที่บริเวณ กม.358-250 ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปะคำ รองลงมาคือ หมู่ที่ 10 บ้านปะคำใต้ และหมู่ที่ 7 บ้านหนองปล้อง
 
แหล่งน้ำ
 
   
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ เป็นแหล่งน้ำดิบที่ได้มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ระบบน้ำประปา
 
ไฟฟ้าในชุมชน
 
 
การไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลตำบลพระทองคำ
สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีหน่วยให้บริการผู้ใช้
อยู่ในเขตเทศบาล ขีดความสามารถในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ
 
ประปาในชุมชน
 
 
เทศบาลตำบลพระทองคำ มีน้ำประปาเปิดบริการ
ให้กับประชาชนแล้วอย่างทั่วถึง ซึ่งอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำ
บริเวณใกล้เคียง สถานที่ตั้งเทศบาลตำบลพระทองคำ
เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปา สามารถเก็บกักน้ำไว้
ผลิตน้ำประปาได้อย่างพอเพียงกับความต้องการของ
ประชาชนตลอดทั้งปี
 
การสื่อสารในชุมชน
 
   
โทรศัพท์
  เทศบาลตำบลพระทองคำ เป็นชุมชนที่อยู่ห่างจาก
ตัวจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 46 กิโลเมตร การสื่อสารด้านโทรศัพท์ องค์การโทรศัพท์ให้การบริการได้อย่างทั่วถึง มีตู้โทรศัพท์บริการทุกหมู่บ้าน และปัจจุบันประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้บริการโทรศัพท์มือถือ
    ซึ่งเครือข่ายโทรศัพท์มีบริการครอบคลุมแล้ว เช่น AIS , DTAC , TRUE MOVE ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสะดวกในการสื่อสารมาก
  ระบบโลจิสติกส์ หรือการขนส่ง
    เทศบาลตำบลพระทองคำ ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของทางรัฐเปิดให้บริการแก่ประชาชน คงมีเพียงที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดบริการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะเปิดให้บริการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าเป็นช่วงรับไปรษณีย์ และในช่วงบ่ายจะเป็นช่วงนำจ่าย
 
หน่วยธุรกิจในชุมชน
 
   
ด้านการบริการ เป็นธุรกิจบริการขนาดเล็ก
  บริการขนส่งประชาชน
  รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (สามล้อ)
ด้านการอุตสาหกรรม มีเพียงส่วนน้อย และจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
  โรงสีข้าว
  โรงตากมัน
  โรงซ่อมรถยนต์
ด้านการพาณิชยกรรม ประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบ
การพาณิชยกรรมเป็นเพียงส่วนน้อยและจะเป็นร้าน
ขายของชำตามสี่แยกมุมถนน ลักษณะเป็นร้านเล็ก ๆ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-571-1709

เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ : 044-370-006-7 โทรสาร : 044-370-006-7
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระทองคำ
จำนวนผู้เข้าชม 438,674 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10