หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลพระทองคำ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพระทองคำ
อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีให้บริการ เทศบาลตำบลพระทองคำ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
นม 0023.3/ว2230 ประชาสัมพันธ์หลักการคุณธรรมเชิงสัมพัทธ์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมแก่ผู้เรียน  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.3/ว2228 การบันทึกข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2566  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.3/ว2278 การสำรวจการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.5/ว333 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.2/ว4147 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาส 3 (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567)  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.5/ว333 การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก ประจำปี2567  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.5/ว332 แจ้งการโอนเงินวันที่ 10 เมษายน 2567 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างอาคารเรียน 3.เงินก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.6/ว331 ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประกอบการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  [ 11 เม.ย. 2567 ]   
นม 0023.3/ว330 การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวขององค์กรปกครองท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.6/ว329 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บขนหรือกำจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  [ 9 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2164 การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2173 เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว328 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2044 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สรุปการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาชุมชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  [ 5 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว327 ตรวจสอบรายชื่อครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว323 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำคลิปวิดีโอกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา รับเกียรติบัตรออนไลน์  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.2/ว2135 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ กำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิทศในองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.2/ว2174 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.6/ว2128 ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.6/ว2131 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่และการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบสารสนเทศงานสุขาภิบาลอาหาร (ระบบ Foodhandler)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.6/ว2130 ขอความร่วมมือยกระดับการดำเนินมาตรการลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.5/ว2133 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2061 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.2/ว2066 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งศึกษานิเทศก์ในเทศบาล พ.ศ. 2567  [ 4 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.2/ว2070 แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม.ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.2/ว2068 มติ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 4.2567 เมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 เรื่อง การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.2/ว7193 ประกาศ ก.ท.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว321 ประชุมซักซ้อมการขอรับอาสาสมัครโครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่น 11  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2064 แนวทางการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น ปี 2567  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2064 แนวทางการจัดงานประเพณีส  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว320 แนวทางสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2567  [ 3 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.3/ว2045 ขอความอนุเคราห์ตอบแบบสำรวจสถิติการดำเนินคดีและการลงโทษตามกฎหมาย  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.4/ว1973 แนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.6/ว1974 การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
นม 0023.5/ว315 แนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ในระดับพื้นที่  [ 2 เม.ย. 2567 ]  
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 377
 
 
เทศบาลตำบลพระทองคำ
ยินดีให้บริการใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 093-571-1709

เทศบาลตำบลพระทองคำ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทรศัพท์ : 044-370-006-7 โทรสาร : 044-370-006-7
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพระทองคำ
จำนวนผู้เข้าชม 438,661 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2565
จัดทำโดย : NAXsolution.com
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ : IE9 / Firefox3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10